Ichthus Alive heeft het diepe verlangen dat we, in eenheid met elkaar, Gods Koninkrijk meer tastbaar aanwezig maken op Goeree-Overflakkee. Als één gemeenschap streven we naar toewijding, samenwerking en samenkomsten, verbonden in het geloof.

We willen Gods werk op en vanaf Goeree-Overflakkee ondersteunen en zichtbaar maken. Dit doen we door het ondersteunen van initiatieven, zendelingen. Maar ook door een centrale plek te zijn waar alle activiteiten en bijeenkomsten duidelijk zichtbaar zijn.

Ichthus Alive is dienend en ondersteunend voor alle christelijk initiatieven op Goeree-Overflakkee. God heeft zoveel mensen voorzien van prachtige talenten en gaven. Ieder in zijn of haar eigen kracht en professie. Maar God heeft de mens ook gemaakt om samen op te trekken. Samen één lichaam te zijn, met de Zoon als ‘hoofd’ van het lichaam. Met Ichthus Alive bieden wij een platform die op een breed vlak mee kan denken in opbouw van het lichaam. Zendelingen en initiatieven van en op Goeree-Overflakkee die met meer professie en expertise naar buiten willen treden kunnen bij ons aankloppen. Vanuit hier zijn wij een luisterend oor, denken wij mee in ontwikkeling van het initiatief, opzetten van de marketing, een financieel plan en het delen van onze visie en netwerk.

Naast het ondersteunen van initiatieven heeft Ichthus Alive eigen ontwikkelde initiatieven. Daarnaast is Ichthus Alive een platform waar een duidelijk overzicht is van alle geestelijke initiatieven op Goeree-Overflakkee. Er is zoveel moois wat er hier plaats vindt, alleen ontbrak het aan een centrale agenda en overzicht. We heten je van harte welkom om samen met God en ons dit avontuur aan te gaan!

Bestuur

Ard Dam

Secretaris

Bakker

Geerten Blonk

Voorzitter

Robert van Gurp

Penningmeester

Willem Jan Struik

Algemeen

Help mee!

Heb jij bepaalde gaven die je graag in wilt zetten? Kijk op onze vacaturepagina of stuur ons een bericht met je eigen invulling!