Zending

Bij Ichthus Alive geloven we in het “gaan” van het evangelie!

Zending is de hartslag van God. Voordat Jezus opvoer ten hemel gaf hij de volgende boodschap mee aan zijn discipelen:

“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak discipelen uit al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:18-20, EV)”

Onze zendelingen

R groeide op in Dirksland en M in het Braziliaanse São Paulo. Ze ontmoetten elkaar in 2020, toen R een Discipelschaps Training School volgde bij YWAM..
Maurice is geboren en getogen op Goeree-Overflakkee. Toen hij in 2019 tot levend geloof kwam, ervaarde hij een roeping om te dienen in het Koninkrijk van God..