Miles and Missions

R & M

Willen niet met naam genoemd worden online i.v.m. de veiligheid. Vandaar de afkortingen R&M.

R groeide op in Dirksland en M in het Braziliaanse São Paulo. Ze ontmoetten elkaar in 2020, toen R een Discipelschaps Training School volgde bij YWAM (Jeugd met een Opdracht). De vonk sloeg over en ze ervaarden beide een roeping om de onbereikte volken te gaan vertellen over Jezus. Ze gaven elkaar het ja-woord in mei 2023 en kochten een enkele vlucht naar Centraal-Azië. Momenteel wonen ze in een hoofdstad om zich voor te bereiden op een toekomst onder de onbereikten voor het Evangelie van Jezus Christus. “God heeft ons een hart gegeven voor deze mensen, en we zijn dankbaar dat we naar hen toe mogen gaan om voor het eerst de boodschap van Jezus te mogen delen.” Hoewel ze in een land wonen waar het grootste deel van de bevolking moslim is, mogen ze nu al door persoonlijke contacten het evangelie delen en jonge gelovigen bemoedigen.

Contactgegevens: