ONTSTAAN

In het voorjaar van 2023 bundelden enkele Flakkeënaars hun krachten, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van Stichting Ichthus Alive. Hun doel was om bestaande initiatieven, zoals Bijbelstudie Flakkee en Huis van Gebed Flakkee, te ondersteunen en mensen uit te zenden als missionair werkers. Dit streven resulteerde in de huidige vorm van Ichthus Alive, zoals verwoord in hun missie en visie.

LEES MEER

MISSIE

Stichting Ichthus Alive koestert de visie en droom dat Goeree-Overflakkee een eiland zal zijn waar Gods Koninkrijk meer tastbaar aanwezig wordt gemaakt. Met diverse (kerk)stromingen, achtergronden en interkerkelijke initiatieven verlangen we ernaar om als één gepassioneerd, toegewijd en missionair Lichaam van Christus samen te werken, verbonden in het geloof in de Zoon van God.

VISIE

Stichting Ichthus Alive streeft ernaar als interkerkelijke organisatie op allerlei manieren het werk voor Gods Koninkrijk op en vanaf Goeree-Overflakkee te ondersteunen, te bevorderen en zichtbaar te maken. Deze inzet omvat diverse initiatieven en activiteiten die niet alleen de verscheidenheid van geloofsbeleving omarmen, maar ook gericht zijn op het versterken en zichtbaar maken van de christelijke gemeenschap op het eiland.

 INITIATIEVEN

BEKIJK
BEKIJK
BEKIJK

 HELP JIJ MEE?

DONEER NU

 ZENDING

 CONTACT